Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która odbędzie się dnia 26 sierpnia 2020 roku, radni miejscy pochylą się nad nowymi zasadami gospodarowania odpadami.

 

W porządku obrad sesji znajdują się następujące druki:

 

1. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. - druk nr 1375

 

2. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. - druk nr 1376

 

3. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - druk nr 1377

 

Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest na żywo w internecie. Można obejrzeć za pośrednictwem Magiczny Kraków lub BIP Miasta Krakowa, w zakładce Rada Miasta Krakowa. 

 

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

25 sierpnia 2020