Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 

  • Wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.

  • Dokumentacji fotograficznej opisanej zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.

  • Podpisanego przez uczestnika konkursu ”Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka Roku  2022”.

 

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: konkurskz.dzialka@pzd.pl

 

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 lipca 2022 r. 

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 16 sierpnia 2022 r.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1)    I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

2)    II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

3)    III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

4)    Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

 

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Załączniki:

 

Źródło: PZD

 

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”

13 czerwca 2022