Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy

pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 

  • Wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia do Krajowego Konkursu “Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

  • Załączenie od 3 do 5 fotografii, które winny przedstawiać:

           a)     ujęcie ogrodu z uwzględnieniem części warzywnej i upraw sadowniczych,

           b)     zdjęcia ukazujące rodzaj i charakter uprawy,

           c)     fotografie zebranych owoców lub/i warzyw oraz ziół, wyprodukowanych z nich przetworów.

  • Czytelnie podpisanego ”Oświadczenia uczestnika Konkursu Krajowego “Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

 

Krajowy Zarząd PZD,

Konkurs Krajowy „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

 

lub na specjalny adres e-mail: foto.konkurs@pzd.pl

 

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 22 września 2022 r. 

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 15 października 2022 r.

 

Nagrodami w konkursie są::

a)  I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b)  II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c)  III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d) Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

 

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone (miejsca I-III) otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

 Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Załączniki:

 

 

 

Źródło: PZD

 

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 czerwca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

15 czerwca 2022