Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

W dniu 27 lipca br., Krajowa Rada PZD wystosowała pisma do władz państwowych i samorządowych, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD.

 

W dniu 31 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź od Podsekretarza Stanu Roberta Nowickiego z Ministerstwa Rozwoju. W piśmie wyrażone zostało uznanie dla rodzinnych ogrodów działkowych, które pełnią funkcje rekreacyjne, społeczne i ekologiczne, a także dla Związku za podejmowanie działań gwarantujących zachowanie i kontynuowanie idei ogrodnictwa działkowego.

Jednocześnie resort zadeklarował gotowość do współdziałania ze Związkiem, celem wypracowania rozwiązań umożliwiających wykorzystanie potencjału ROD oraz ich dalszego rozwoju.

 

Poniżej zamieszczamy treść wystąpienia.

AR

 

Źródło: PZD

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Minister Rozwoju odpowiada PZD w sprawie rozwoju ROD

02 września 2020