Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

 

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za „śmieci”). Od 1 listopada 2020 roku nie ma możliwości deklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. Zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz brak możliwości deklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów powoduje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków są zobowiązani, do złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Rodzinne Ogrody Działkowe od 1 stycznia 2021 r. są zobowiązane do złożenia deklaracji DB (zamiast obecnej deklaracji DR).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zbierają odpady w sposób selektywny, nie składają deklaracji. O wysokości nowej opłaty właściciele tych nieruchomości zostaną powiadomieni listownie.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie są zobowiązani do złożenia deklaracji. Stawka ryczałtowa opłaty na rok 2021 pozostaje bez zmian.

Nowe formularze deklaracji można już pobrać za pośrednictwem stron internetowych BIP MK (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94098) oraz Krakowskiego Portalu Podatnika (https://kpp.um.krakow.pl/web/portal-podatnika/formularze-op%C5%82at-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi) w formacie pdf.

Więcej informacji na temat zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu 12 616 90 33 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:00).

 

Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta zewnętrznego od dnia 14 października br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowe) można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://deklaracje.mpo.krakow.pl.

Deklaracje można złożyć również w specjalnych pojemnikach znajdujących się w następujących lokalizacjach UMK:

1. al. Powstania Warszawskiego 10

2. os. Zgody 2

3. pl. Wszystkich Świętych 3-4

4. Rynek Podgórski 1

5. ul. Biskupia 18

6. ul. Dekerta 24

7. ul. Grunwaldzka 8

8. ul. Kasprowicza 29

9. ul. Lubelska 27

10. ul. Lubelska 29

11. ul. Mogilska 41

12. ul. Sarego 4

13. ul. Stachowicza 18

14. ul. Wielicka 28a

15. ul. Nowohucka 1

Osoby, które chcą złożyć deklarację za pośrednictwem poczty prosimy o kierowanie korespondencji na adres: Wydział Podatków i Opłat UMK ul. Nowohucka 1,

31-580 Kraków.

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Obowiązek złożenia nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty i wysokość stawki - Gmina Miejska Kraków

15 października 2020