Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż w związku ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami m.in. w zakresie dostępności Urzędu Miasta Krakowa dla stron oraz małą ilością złożonych wniosków w ramach Programu Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020, ogłoszony został dodatkowy termin naboru. 

 

Dodatkowy termin rozpoczyna się 3 czerwca 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2020 roku.

 

Wszelkie informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w sekcji Rozwój Miasta/Polityki/Kształtowanie i ochorna środowiska/Program Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

 

lub bezpośrednio https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=112490

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w ramach Programu Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 

04 czerwca 2020