Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców coraz częściej napływają niepokojące sygnały z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, że pomimo istniejących ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD oraz dostępie do terenów i infrastruktury w ROD niektórzy działkowcy zupełnie nie stosują się do obowiązujących przepisów - organizują spotkania towarzyskie, sąsiedzkie grille, „majówki” z udziałem wielu osób niespokrewnionych, z całkowitym pominięciem obostrzeń dotyczących dystansowania się, zasłania ust i nosa i zakazu zgromadzeń.  Do ROD zapraszane są osoby trzecie, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie dla uczestników tych biesiad oraz dla innych działkowców w ROD. Taką lekceważącą postawą zarówno działkowcy jak i ich goście nie tylko naruszają przepisy związkowe i powszechnie obowiązujące obostrzenia, ale przede wszystkim narażają na utratę zdrowia siebie, pozostałych działkowców oraz ich rodziny.

 

Z posiadania działki w ROD wynikają nie tylko uprawnienia i korzyści. Obowiązkiem każdego działkowca jest przestrzegać ustawy o ROD, Regulaminu ROD i Statutu PZD w zakresie określonym w ustawie, przestrzegać zasad współżycia społecznego. Każdy działkowiec powinien więc wiedzieć dokładnie, co wolno, a czego nie wolno robić na terenie ROD.

 

Obecnie dostęp do ROD reguluje uchwała nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD, zgodnie z którą w dalszym ciągu w ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD) oraz wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami.

 

Zgodnie z powyższym na działkę można wybrać się z domownikami i najbliższą rodziną, z którą mamy kontakt na co dzień. Zapraszanie znajomych, organizowanie imprez w towarzystwie przyjaciół jest obecnie niedopuszczalne.

 

Apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z działek. Przypominamy, że niestosowanie się do Regulaminu ROD, uporczywe wykraczanie przez działkowców przeciwko porządkowi ogrodowemu może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

 

 

 

Monika Pawlińska/ Wydział Prezydialny

Warszawa, 25.05.2020

 

 

Źródło: PZD

 

Ograniczenia w korzystaniu z działek w ROD

26 maja 2020