Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na działki rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również i w tych poniżej 100 tys. mieszkańców. Społeczność jest coraz bardziej świadoma w dążeniu do czystej wody, powietrza i ziemi. Oczekują na tworzenie nowych terenów zielonych, gdzie będą mogli wypoczywać w gronie najbliższych.

 

Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie wystąpili z pismami do burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. W pismach tych poruszone zostały lokalne problemy działkowców i Związku oraz ich oczekiwania w stosunku do włodarzy gmin w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD i braku możliwości ich zaspokojenia przez Związek.

 

Krajowa Rada PZD zadeklarowała również swoją gotowość do aktywnego włączenia się w tworzenie kolejnych ROD.

 

Poniżej zamieszczamy ww. pisma.

 

AR

Pisma przekazano do:

 

Źródło: PZD

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD

08 sierpnia 2020