19 kwietnia 2023

Pismo Krajowego Zarządu PZD do Prezes ARiMR

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

„Ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 30 maja 2022 r. konkurs „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ” stał się ogromną szansą na pozyskanie przez ROD dużych środków finansowych. Dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach konkursu, możliwe było wykonanie inwestycji służących ochronie i poprawie środowiska, ale również inwestycji związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, mającej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ROD. Po blisko 7 miesiącach od dnia ogłoszenia konkursu w sześciu etapach, zakończonych listą rankingową 528 ROD otrzymało granty na kwotę o łącznej wysokości 45 730 981 zł.”

 

 

Źródło: PZD

 

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie