Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Umowa przeniesienia praw do działki może być zawarta przez pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwo pisemne z notarialnie poświadczonym podpisem (taka sama forma pełnomocnictwa jak czynności, do której jest udzielone).

Do umowy przeniesienia praw do działki należy wpisać dane zbywcy (działkowca – mocodawcy) oraz informację o reprezentacji przez pełnomocnika i dane osobowe pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dołączyć do umowy i zostawić w aktach działki wraz z umową.

Powyższe nie dotyczy wykonywania praw członkowskich (np. udziału w walnym zebraniu), które zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu PZD mogą być wykonywane tylko osobiście.

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Przeniesienia praw do działki przez pełnomocnika

04 sierpnia 2020