Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie informuje, że 27 maja 2020 roku, po jedenastu latach sporów sądowych, pozytywnie zakończył sprawę roszczeń kierowanych przez osobę fizyczną wobec nieruchomości zajmowanych częściowo przez krakowskie Rodzinne Ogrody Działkowe „Wrzos” i „Kalina”. Polski Związek Działkowców reprezentowany przez Prezesa Okręgu Martę Warmuz oraz Sekretarza Okręgu Ewę Błachut nabył prawo własności spornej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0719 ha, na której znajduje się łącznie 35 działek ogrodowych w całości lub w części oraz teren wspólny.

 

Przez cały okres jedenastu lat Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie aktywnie uczestniczył we wszystkich postępowaniach sądowych dotyczących tego roszczenia. Zwracał się też z prośbą o wsparcie Gminy Miejskiej Kraków, bowiem trwający spór był pokłosiem nieprawidłowości przy przejmowaniu mienia
w procesie wywłaszczania nieruchomości. Jednakże w konsekwencji Związek i krakowscy działkowcy zostali pozostawieni samym sobie.

 

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie inicjował liczne spotkania z działkowcami i stroną przeciwną, prowadząc trudne negocjacje, które ostatecznie doprowadziły do ugodowego zakończenia sporu i wynegocjowania warunków pozwalających zachować istnienie ROD „Wrzos” i „Kalina” w Krakowie. Doprowadził do nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa własności spornej nieruchomości, a więc najmocniejszego prawa do gruntu, co zagwarantuje działkowcom prawo niezakłóconego korzystania ze swoich działek.

 

 

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD

w Krakowie

PZD nabyło prawo własności nieruchomości zajmowanych częściowo przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Kalina” i „Wrzos” w Krakowie

01 czerwca 2020