17 marca 2023

STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie