Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

Źródło: PZD

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

15 kwietnia 2020