Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 
Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                           

Zakończone

 

                              Polski Związek Działkowców                               

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Słonecznik”

 

w Krakowie ul.  Kamieńskiego

 

Dane kontaktowe:

tel. 539 122 825,

e –mail: rodslonecznikkrakow@pzd.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  w Krakowie na ul. Kamieńskiego

 

1. Formularz ofertowy

2. SIWZ

3. Wzór umowy

 

 
 

                          

                              Polski Związek Działkowców                               

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Kalina”

 

w Krakowie ul.  Rybna

 

Dane kontaktowe:

tel. 664 962 920,

e –mail:  rodkalinakrakow@pzd.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na zadanie pn.:

"Instalacja studzienek wodomierzowych wraz z licznikami na terenie 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" w Krakowie ul. Rybna b/n, na działkach nr: 11/4, 12/3, 16/1, 16/2, 17, 18/3, 20/4, 21/4, 22/4, 23/5, 23/8, 26/1, 27/3 obręb 15 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza".    

 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia

3. Formularz ofertowy

4. Projekt umowy

 

 
 

                                                        

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Zakole Wisły" w Krakowie

 

 

Dane kontaktowe:

Telefon: 505-962-296

e-mail: rodzakolewislykrakow@pzd.pl

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Modernizacja miejsc postojowych dla samochodów osobowych na istniejącym parkingu zlokalizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zakole Wisły" w Krakowie, ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków  – działka ewidencyjna  nr 2/1 obręb 16 jed. ewid. Podgórze

 

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  4. Wzór umowy