ROD "Przyjaźń" w Andrychowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnej
z zapytaniem ofertowym nr 1 i nr 2 oddzielnie dla każdego zapytania
w nieprzekraczalnym terminie 18.11.2022 r. do godz. 9:00.

 

1. Zapytanie ofertowe nr 1 - całość do pobrania 

2. Zapytanie ofertowe nr 2 - całość do pobrania 

 

 

2. Zapytanie ofertowe nr 2 - całość do pobrania 

 

 

 

                            Zakończone                                     

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Zakole Wisły" w Krakowie

 

 

Dane kontaktowe:

Telefon: 505-962-296

e-mail: rodzakolewislykrakow@pzd.pl

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Modernizacja miejsc postojowych dla samochodów osobowych na istniejącym parkingu zlokalizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zakole Wisły" w Krakowie, ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków  – działka ewidencyjna  nr 2/1 obręb 16 jed. ewid. Podgórze

 

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  4. Wzór umowy

                          

                              Polski Związek Działkowców                               

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Kalina” w Krakowie ul. Rybna

 

Dane kontaktowe:

tel. 664 962 920,

e –mail:  rodkalinakrakow@pzd.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

"Instalacja studzienek wodomierzowych wraz z licznikami na terenie 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" w Krakowie ul. Rybna b/n, na działkach nr: 11/4, 12/3, 16/1, 16/2, 17, 18/3, 20/4, 21/4, 22/4, 23/5, 23/8, 26/1, 27/3 obręb 15 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza".    

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zatrudnienia

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

 

                           

Zakończone

 

                              Polski Związek Działkowców                               

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „Słonecznik”

w Krakowie ul. Kamieńskiego

 

Dane kontaktowe:

tel. 539 122 825,

e –mail: rodslonecznikkrakow@pzd.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na

Budowę sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Krakowie na ul. Kamieńskiego

 

1. Formularz ofertowy

2. SIWZ

3. Wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.
Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie